ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด ภายใต้โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้ไปรอดกับตลาดออนไลน์ 2.0 ในยุคโควิด วงเงินงบประมาณ 5,000,000.00 บาท

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.) จ้างที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด ภายใต้โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้ไปรอดกับตลาดออนไลน์ 2.0 ในยุคโควิด โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

ลงเมื่อวันที่ 27/08/2021

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม