ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

75/6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 ถนน​พระราม​ 6​ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร02 430 6871 ,
โทรสาร02 354 3221
อีเมล์ddi@dip.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ