ข้อมูลเผยแพร่

วันที่เผยแพร่ : 06/12/2016 | เผยแพร่โดย :

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs 

หมวดหมู่.-


 

กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ข้อมูลความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  และทักษะด้านการตลาดออนไลน์   
 
 
 
      
 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบหนังสือ กิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคลากร กท.กสอ.  
อิเล็กทรอนิกส์  ร่วมเสนอไอเดียสำหรับการทำงาน
หรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุน SMEs
 
     
 
 
 

 

 

 

      

         

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเผยแพร่

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ