“กล้าให้ Fighter” อัดสินเชื่อธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่เผยแพร่ : 20/06/2021 | เผยแพร่โดย : Selamub

   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
“กล้าให้ Fighter” อัดสินเชื่อธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่
   
                 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าอัดสินเชื่อหนุนผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ปล่อยแคมเปญ กล้าให้ Fighter” พร้อมฟันฝ่าทุกอุปสรรค เคียงข้างธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ด้วยความเชื่อมั่นและมองเห็นในศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้  โดยเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาบนพื้นฐานความเข้าใจในผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “SME กล้าให้” ของธนาคาร และพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฟื้นฟู ตามมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ตามแนวคิด "Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น"
                 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง และใช้ในการฟื้นฟูธุรกิจ ธนาคารแนะนำสินเชื่อ SME กล้าให้ ที่ในปีนี้ได้เพิ่มวงเงินสูงสุดเป็น 30 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน หรือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารเพิ่มวงเงินสูงสุดเป็น 10 ล้านบาท และรับเงินไวภายใน 5 วันทำการธนาคาร หลังจากเอกสารครบ
                 นอกจากนี้ยังมี สินเชื่อ SME กล้าให้รีไฟแนนซ์ ที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน โดยรับดอกเบี้ย 0% นาน เดือน จากนั้นเดือนที่ ถึงเดือนที่ 12 รับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญารีไฟแนนซ์ ลบด้วย 1% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 6.75% - 12% ต่อปี
                 นอกจากนี้ ธนาคารยังพร้อมสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกค้าปัจจุบันสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 30% ของวงเงินสินเชื่อเดิม สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง สามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 20 ล้านบาท (นับรวมวงเงินจากทุกสถาบันการเงิน) ซึ่งลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกเพียง 2% ต่อปี และได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ตามมาตรการของรัฐ
   
ประเภทความช่วยเหลือ :
เงินทุน/สินเชื่อ
   
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม :
 -
   
แหล่งที่มาโครงการ/กิจกรรม :
https://www.tcrbank.com/th/
   
ช่องทางการติดต่อสอบถามโครงการ/กิจกรรม
เบอร์โทรศัพท์ :
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454
Website หน่วยงาน :
https://www.tcrbank.com/th/
Facebook Fanpage :
 -
   
   
           
   
   
   
                                               

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ