ธนาคารกรุงไทย

วันที่เผยแพร่ : 06/05/2021 | เผยแพร่โดย :

 
   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มาตราการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าโควิด
   
  ลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ( 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 )
  สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน
  เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถ
ในการชำระหนี้
  สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา
  ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ ที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash,
สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
  พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
  ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ได้ที่ https://krungthai.com/covid19-2/main
   
  ลูกค้าธุรกิจ (ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64)
  โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง
  ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
  ลดการผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
  ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ตามความเหมาะสม
  เสริมสภาพคล่อง ตามศักยภาพของลูกค้า
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://www.bot.or.th/App/drBiz
  ลูกค้าที่มีสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ วงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
  โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
  - พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
  สินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุด 6 เดือน (สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ลบ.)
  พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
  สินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุด 12 เดือน (สำหรับวงเงินกู้ 20 – 500 ลบ.)
  ขยายระยะเวลาชำระหนี้
  สินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน
  ขอวงเงินสินเชื่อ Soft Loan เพิ่มได้
  อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2ปี
  วงเงินสูงสุด 20% ของยอดคงค้างสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62
   
  สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) สามารถติดต่อขอรายละเอียดมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
   
แหล่งที่มาโครงการ/กิจกรรม : https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/441
   
ช่องทางการติดต่อสอบถามโครงการ/กิจกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2111-1111
E-mail : Call.Callcenter@Krungthai.com
Website หน่วยงาน : https://krungthai.com/
Facebook Fanpage : Krungthai Care
   
   
   
   

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ