บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วันที่เผยแพร่ : 06/05/2021 | เผยแพร่โดย :

 
   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู
  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     โดยเป็นผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
   
ประเภทความช่วยเหลือ : เงินทุน/สินเชื่อ
   
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม : บัดนี้ ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2566
   
แหล่งที่มาโครงการ/กิจกรรม : https://www.tcg.or.th/customer_general_detail.php?customer_general_id=18
   
ช่องทางการติดต่อสอบถามโครงการ/กิจกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2890 9999
E-mail : debt.doctor@tcg.or.th
Website หน่วยงาน : https://www.tcg.or.th/index.php
Facebook Fanpage : www.facebook.com/tcg
   
   
   
   

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ