สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ : 06/05/2021 | เผยแพร่โดย :

 
   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงได้มอบสิทธิ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนอกเหนือจากสิทธิ์พื้นฐานจากทางภาครัฐในกรณีที่มีความเสี่ยง เพียงโชว์บัตร FTI e-Member Card เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง COVID -19 (Nasal Swap – RT- PCR Test) พิเศษเพียง 1,500 บาท (จากปกติ 3,000 บาท) เวลาให้บริการ 08.00-16.00 น. ทราบผลตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมง ได้ที่โรงพยาบามเกษมราษฎร์ทุกสาขา ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล คุณโย 094-393-8899 หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก FTI e-Member Card ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ 02-345-1000
   
ประเภทความช่วยเหลือ : มาตรการเยียวยา
   
แหล่งที่มาโครงการ/กิจกรรม : https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries/ 
   
ช่องทางการติดต่อสอบถามโครงการ/กิจกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 345 000
E-mail : information@fti.or.th
Website หน่วยงาน : https://www.fti.or.th
Twitter :  https://bit.ly/2HC0rg0
Facebook Fanpage : https://bit.ly/2vENKhY
Youtube : https://bit.ly/2V2kCMq
   
 
   

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ