ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม กิจกรรม"การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ"

วันที่เผยแพร่ : 14/05/2022 | เผยแพร่โดย :

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม กิจกรรม"การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ" /
โครงการ " เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล " ระยะที่ 2
กับ 3 เรื่องที่น่าสนใจ
พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ I-Industry
เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ
การขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (Diprom) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence)
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 25 พ.ค. 2565
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 พ.ค. 2565 ผ่านทาง
เว็บไซต์ ddi.dip.go.th และทาง facebook กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมด่วนรับจำนวนจำกัด
☎️ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-430-6871 (ต่อ 2)
สนใจสมัครเลย https://docs.google.com/forms/d/1v0lbfIZqvq2awzUuf9tYxtsPRvzI0M0GAVCPcIzxKtQ/edit

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ