ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "กิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล ในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่เผยแพร่ : 12/05/2022 | เผยแพร่โดย :

????ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์????

สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน
"กิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ
ระยะที่ 1"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

????ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่????

 ????https://forms.gle/a2njKACusenQmqGT7

 

????เข้าร่วมฟรีตลอดรายการ????
พลาดไม่ได้ในงานพบกับ

✅การเสวนา Success Case Stories✅
ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก 8 ธุรกิจ Success Case
✅การเสวนา การใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ✅

จาก 6 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
????จัดโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม????
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ