ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพการจำลองสถานการณ์

วันที่เผยแพร่ : 21/04/2022 | เผยแพร่โดย :

ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมประเมินและเพิ่มผลิตภาพการจำลองสถานการณ์
✅ บริษัท จี ดราก้อน ออโต้เทค จำกัด
✅ บริษัท น้ำแข็งเงินน้ำแข็งทอง จำกัด
✅ บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
✅ บริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด
✅ บริษัท ไทย ออซั่ม จำกัด
✅ บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
✅ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
✅ บริษัท แม็กนั่ม เทรดดิ้ง จำกัด
✅ บริษัท สุขภัณฑ์ไฮโดร จำกัด
✅ บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด
✅ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย
✅ บริษัท อินเตอร์ โฟกัส ฟู้ด จำกัด

สำหรับวันนัดเข้าทำแผนเข้าโรงงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ