สถานประกอบการที่ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เชิญชวนพร้อมให้คำแนะนำได้หนังสือรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

วันที่เผยแพร่ : 25/02/2022 | เผยแพร่โดย :

  • c
  • c

 

 

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ