กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand : MiT”

วันที่เผยแพร่ : 13/09/2021 | เผยแพร่โดย : surat

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand : MiT”

ประโยชน์การรับรอง
-การจัดซื้อจากภาครัฐ
-สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือ
-สร้างโอกาสให้สินค้าได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

คุณสมบัติ
-เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตสินค้าในประเทศไทย
-ครอบคลุมนิติบุคคล และทะเบียนพาณิชย์

ลงทะเบียนฟรี !! ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1rGau6orOf_ycCa73btLWqeB48km98Qmtl0aCKmFXWVo/edit

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ