กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครสมาชิกเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี (Software House) ในระบบ i-industry

วันที่เผยแพร่ : 01/02/2021 | เผยแพร่โดย :

  • c

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครสมาชิกเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี (Software House) ในระบบ i-industry โดยผู้เป็นสมาชิกจะได้รับประโยชน์ดังนี้

   -ได้ประชาสัมพันธ์ Software House

   -เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

   -เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก i-industry ได้เข้ามาใช้บริการ

   -ได้รับการพิจารณาออกบูธงานต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

☎️ติดต่อสอบถาม โทร. 02-430-6871,02-430-6872 (ต่อ2)

ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลคลิกเลย https://drive.google.com/.../1CMPblezFwDlekBLP7YiGJHA7GGE...

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ