กท.กสอ.​ ยกทัพหารือร่วมกับสภาดิจิทัลอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจ​และสังคมแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมดิจิทัลแก่​ SMEs

วันที่เผยแพร่ : 09/11/2020 | เผยแพร่โดย : surat

  • c

กท.กสอ. ยกทัพหารือร่วมกับสภาดิจิทัลอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมดิจิทัลแก่ SMEs

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2563 : นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมนำทีมผู้บริหารจากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมเข้าหารือกับนายวีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลภายในธุรกิจ ซึ่งได้มีการพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านของความต้องการใช้ซอฟแวร์ในปัจจุบัน ความตระหนักรู้เรื่องของซอฟแวร์ในภาคธุรกิจ การส่งเสริมซอฟแวร์ไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการค้าออนไลน์ปัจจุบันของประเทศไทย ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารสุทธิ กรุงเทพ

ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ