นพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บูธ Digital Transformation ในงาน Thailand Industry Expo 2019

วันที่เผยแพร่ : 07/06/2019 | เผยแพร่โดย : surat

  • c
  • c
  • c

ันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวาที พีระวรานุพงศ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายบัณฑิต พงศ์ไพสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัล อุตสาหกรรม นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล พร้อมด้วยผู้แทนจากกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กองโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บูธ Digital Transformation ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 และ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด

ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ