ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 280,000.00 บาท

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.) จ้างสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 280,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด

 

ลงเมื่อวันที่ 08/04/2022

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม