ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 280,000.00 บาท

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.) จ้างสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 280,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กับ บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2565 ลงวันที่ 8เม.ย.2565

ลงเมื่อวันที่ 12/04/2022

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม