ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ งาน World Expo 2020 Dubai ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 วงเงินงบประมาณ 3,650,000.00 บาท

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ) กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ งาน World Expo 2020 Dubai ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินงบประมาณ 3,650,000 บาท กับ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ลงเมื่อวันที่ 09/09/2021

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม