ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เผยแพร่ : 17/05/2022 | เผยแพร่โดย : Selamub

 

 รายชื่อกิจกรรม :    รายชื่อกิจกรรม : 
   
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล
 
 
 


กลุ่มเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลอุตสาหกรรม กลุ่มเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลอุตสาหกรรม


กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรดิจิทัลอุตสาหกรรม กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรดิจิทัลอุตสาหกรรม
 
   
   


   

        


                                              

        

 

โครงการประจำปี

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ